Betyg: 2.9

"Vilka olika terapiformer finns det?"

Kognitiv terapi

Aron Beck är psykiatriker och psykoterapeut och i början av femtiotalet utvecklade han den kognitiva terapin. Den kognitiva terapin tar fasta på att lära klienten att förstå hur ens eget tänkande påverkar humörsvängningar och beteenden och hur speciella, tidiga föreställningsmönster kan bearbetas metodiskt. Målet med kognitiv terapi är att ändra på dåliga och skadliga tankemönster. Man undersöker känslor och skiljer på realistiska och orealistiska tankar.

Vad är kognitivterapi? • Strukturerat, målinriktat arbetssätt.


 • Terapeuten är mycket aktiv.


 • Klienten får ofta hemuppgifter.


 • Betoning av samarbete mellan terapeut och klient.


 • Ett starkare fokus på nuet än på det förflutna.


 • Lösningsfokuserad.


 • Förändring av metoderna i takt med nya forskningsrön.


 • Mycket undervisning, så att klienten kan förstå och på sikt aktivt medverka till att lösa sina problem.


Vad är beteendeterapi?Terapeuten hjälper klienten att konfrontera sina negativa känslor kring olika situationer.
Klienten får lära sig hur tankemönster bidrar till symtomen och hur han/hon ska ändra sitt tänkande så att de depressiva symtomen minskar och försvinner. Allt detta kombineras med andra praktiska övningar och tekniker. Beteendeterapeuter identifierar specifika situationer och vilka faktorer som utlöser dessa problem och lär sedan ut speciella strategier för att hantera problemen. För en person med depressiva symtom kan det innebära att han eller hon uppmanas att göra vissa saker som han eller hon annars kanske skjuter upp. Den del av beteendeterapin som avser exponeringsträning (där man utsätter sig för det som är jobbigt) används framgångsrikt vid tvångssyndrom även kallat OCD.

Vad är kognitiv beteendeterapi?Detta är en kombination av kognitiv terapi och beteendeterapi. Generellt handlar det om att reducera eller eliminera störande beteenden och man lägger inte så mycket fokus på orsakerna. KBT behandlar och identifierar symtom med fokus på här och nu. Detta kombineras också ofta med hemuppgifter. Det är viktigt att de strategier man tillämpar är mätbara.

Vad är lösningsfokuserad terapi?Lösningsfokuserad terapi har sitt ursprung i den kognitiva terapin och har vuxit fram under de senaste tre decennierna. En av de mest kända företrädarna för den lösningsfokuserade terapin är Albert Ellis, en amerikansk psykolog. Den här sortens terapi är mer intresserad av hur människor behåller sina problem genom olika strategier. I lösningsfokuserad terapi avvisar man tanken på att alla problem har sitt ursprung i barndomen. En viktig del i terapin är också att tillsammans med klienten ifrågasätta alla måsten och borden.

Vad är psykodynamisk terapi?Den psykodynamiska terapin bygger på flera delar från psykoanalysen. Här utforskar man patientens känsloliv både i nutid och i dåtid. Den omedvetna dimensionen med dess komplexa konflikter och symboler grundläggs tidigt i barndomen och dessa omedvetna mönster och krafter ger sig till känna i den terapeutiska relationen. Psykoterapi och dess psykoanalytiska varianter i synnerhet kräver lång utbildning fyra till fem år och ibland mer. Många gånger krävs det att den studerande har minst 40 timmars egen terapi. Psykoterapi analyserar djupa omedvetna beteendeproblem och mönster hos patienten snarare än att koncentrera sig på att lösa de uppenbara symtomen. Psykoterapi handlar om omfattande personlighetsförändringar som är mer robusta än de som görs i andra former av terapier. Psykodynamisk terapi kräver mycket tid ibland flera gånger i veckan i flera år.
Det finns idag dock psykodynamiska terapeuter som arbetar med ett kortare tidsperspektiv.
Min uppfattning är att deprimerade klienter bör undvika alltför mycket intellektualisering och ältande. De behöver inte ägna sig åt mer ältande i terapin och mår bäst av konstruktiva handlingar som kan hjälpa dem ur depressionen.

Vad är interpersonell terapi (IPT)?Denna amerikanska form av terapi som inte är så vanlig i Sverige som tar fasta på att en del av depressionen har med separation att göra. Det som påminner mest om ITP är nog en del former av psykodynamisk korttidsterapi eller gestaltterapi. Uppgiften för terapeuten är att tillsammans med klienten försöka hitta och förstå på vilket sätt man har fastnat och från vem eller vilka man kämpar att försöka frigöra sig från. Delar av ens omedvetna kan fortfarande vara kvar i barndomen och kämpa för att duga. Man kanske fortfarande försöker tillfredsställa behov som inte uppfylldes då.

Just nu kan du göra vårt relationstest gratis! www.lovetestnow.com

Kommentarer

Welcome to the Global and Japanese versions of Dokkan Battle! For more info here, just click the link.
Patsy J. Moore
2020-03-02 03:19:18


åtta + ett = *
Testa din relation med våra test Diskutera Din relation

* Samtliga fält är obligatoriska
Instruktioner - Så lämnar du en kommentar:
Signatur * - Skriv ett namn eller smeknamn, och använd gärna ett som ingen annan använder. Det underlättar om ni önskar hänvisa till en annan kommentar. En signatur får vara max 10 tecken inklusive blanksteg.
Kommentar * - Skriv ditt meddelande eller kommentar. Svenska är att rekomendera men engelska kan också gå bra. Använd så bra språk som möjligt och undvik svordomar. En kommentar får vara max 1000 tecken inklusive blanksteg och kan inte innehålla länkar (url:er).
Kontrollfråga - Svara på kontrollfrågan genom att bokstavera svaret på svenska. Exempel: noll + noll = noll (noll används inte i säkerhetsfrågan)

Materialet på din skärm är intellektuell egendom och upphovsrättsskyddat av Optimera med mera KB.
All kopiering utan tillstånd kan resultera i rättsliga åtgärder.
© Optimera med mera KBSamarbetar med:

Gör vårat relationstest gratis
Gör vårat relationstest gratis. Värde 99kr.

Så här sa våra kunder om testet:

Följ Jonas Gådes blogg om personlig utveckling. 120,000 har redan laddat hem hans bok gratis
terapi
  terapiutbildning och coahing NLP kurser 
  Annons
  It support?
  it support och datorproblemHar du Datorproblem och behöver It support?
  Vi fixar det åt dig!